Publications & News 

בית המשפט קיבל את כל טענות משרדנו בייצוגו את חברת מילגם חניה סלולרית בע"מ (פנגו) והמליץ לתובעים אשר הגישו בקשה להכרה בתביעתם כתביעה ייצוגית על סך של כשמונה וחצי מיליון שקלים, להסתלק לחלוטין מתביעתם - וכך אכן קרה.

ת.צ 3311-07-12 גולדברג נ' מילגם חניה סלולארית בע"מ


רקע
:


המדובר בתביעה ובבקשה לאישורה כתביעה ייצוגית בהתאם חוק תובענות ייצוגיות כנגד לקוחת המשרד, פנגו. התביעה הוגשה על סך של 8,400,000 ש"ח בטענה כי נגבה תשלום, שלא כדין, מכל לקוח של פנגו עבור הפעלת חניה באמצעות אפליקציית פנגו.

להמשך קריאה לחץ כאן

 

  Davidoff Building, 7 Gush Etzion St., Givat Shmuel 54030, Israel  |  T +972-3-5328098  |  F +972-3-5328094  |  office@my-law.co.il