חברות ותאגידים מסחריים

משרדנו מלווה תאגידים מסחריים (ציבוריים ופרטיים) ותאגידים המוקמים על פי חוק, החל ממועד הקמתם ולאורך כל פעילותם, בכל התחומים הרלוונטיים לניהול מחזור החיים המסחרי של התאגיד, ובכלל זה: הקמת חברות, הקמת חברות בנות, ניהול מו"מ, ניסוח הסכמי מכר, ניהול וייזום שיתופי פעולה, ניהול מכרזים ועוד.

אנו מציעים מענה משפטי, תוך מבט עסקי, בכל ההיבטים הרלוונטיים, החל מתכנון מיסויי נכון, עובר בחלוקה נכונה בין בעלי שליטה וכלה בניהולו השוטף של התאגיד, לרבות קבלת החלטות באופן המבטיח את חוקיותן וביצוען בפועל.

אנו מתגאים בניסיון עשיר ומעמיק בשותפות בהובלת עסקאות תאגידיות בעלות היבטים מורכבים, כגון עסקאות מיזוגים, פיצולים, מכר-פעילות ומכר-שליטה.

משרדנו מייצג תאגידים בערכאות השיפוטיות ומעין שיפוטיות ככל שעולה הצורך, הן למול רשויות המדינה, הן למול תאגידים ציבוריים והן למול תאגידים ואנשים פרטיים בסכסוכים אזרחיים-מסחריים ואף פיתחנו התמחות ייחודית בייצוג תאגידים בתביעות ייצוגיות המוגשות נגדם.

מתוקף ניסיונו של משרדנו בהיבטים העסקיים והמשפטיים השונים הנוגעים לניהול התאגיד – אנו מספקים מענה וייעוץ שוטפים בכל הנוגע לנושאים אשר על סדר היום, לרבות חוזים, התקשרויות, חוות דעת, דיני עבודה, ייעוץ טרום משפטי וכאמור ייצוג משפטי בכל ערכאה.