בג"צ למדינה: קיימו דיון על הזכאות לדיור ציבורי

חברת הכנסת פאינה קירשנבאום ממפלגת ישראל ביתנו, שיוצגה על ידי משרדנו בעתירה לבג"צ, טענה כי אין התאמה בין הקריטריונים לדיור ציבורי במסגרת מחיר למשתכן, שהמליצה ועדת טרכטנברג לבין המצב בפועל.

עו"ד יניב מטלס בחן את הקריטריונים וגילה כי מדובר בקירטריונים מקפחים וכי מנהל מקרקעי ישראל חורג מסמכותו.

המהלך המשפטי שניהל משרדנו הוביל לבסוף את קבינט הדיור לאמץ קריטריונים חדשים ובהם הכללת רכיב של מיצוי כושר ההשתכרות כאחד מתנאים המרכזיים לזכאות.