בית הדין לעבודה הורה לבטל שביתת עובדים שתוכננה ברחובות

בתום דיון דחוף שהתקיים בבית הדין לעבודה בעקבות בקשה בהולה שהגשנו בשם החברה העירונית רחובות, הורה השופט להסתדרות לחזור בה מהודעתה על קיום שביתה שהייתה פוגעת בשירותים עירוניים חיוניים ובמסגרות החינוך בעיר. 

הבקשה אפשרה לתושבים לקבל את השירותים ולהמשיך בשגרת חייהם. במקביל, זומנו לדיון נוסף אנשי האוצר אשר אמורים לאשר את ההסכם הקיבוצי שנחתם על פי חוק עם העובדים, יחד עם אנשי משרד הפנים.