בעקבות העתירה: קבינט הדיור שינה הקריטריונים

העתירה שהגיש משרדנו והמאבק המשפטי בעקבותיה הוביל בסופו של דבר את קבינט הדיור לשנות את הקריטריונים לשיווק דירות במסגרת "מחיר למשתכן".

משרדנו ייצג את מפלגת "ישראל ביתנו", אשר משכה את העתירה שהתייתרה לאחר שכלל דרישותינו נענו. 

מאז העתירה, נוצר קריטריון אמת המאפשר לזוגות צעירים עובדים זכאות לדיור במחיר מוזל.