כשהחקיקה מלאה בחורים – הציבור מפסיד פעמיים

פסק דין "מי הגליל" – שניתן בהרכב מורחב של בית המשפט העליון, אשר קבע כי אין חובה בהתראה מוקדמת לגופים ציבוריים לפני הגשת תובענה ייצוגית נגדם ואף כי, במקרים מסויימים, ניתן להתייחס לחברה או לתאגיד ציבורי כ"עוסק" – מעיד יותר מהכל על הצורך של המחוקקים לשוב לשולחנם ולהשלים את העבודה.

בשלבי היגוי חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו 2006, חלק מהמחוקקים ביקשו לנטרל או לכל הפחות לצמצם את האפשרויות לתבוע רשויות ציבוריות במסגרתו, אך נראה שהפסיקה בהחלט שמטה את הקרקע מתחת לכוונה זו.

כעת, על הרשויות לשנות את התפיסה ולפתח אסטרטגיית תכנון משפטי חדשה ועל המחוקקים לעגן מחדש את החרגתן בחקיקה.

 


  • עו"ד יניב מטלס במאמר לעיתון "דה מרקר", ינואר 2020
  • למאמר המלא באתר The Marker