מדוע רוב הייצוגיות מסתיימות בפשרה?

"כ-4,200 בקשות לתביעות ייצוגיות הוגשו בשלוש בשנים האחרונות, פחות מאחוז בודד הסתיימו בפסקי דין. מה הסיבות למספר התביעות הגבוה ומדוע מרביתן מסתיימות בפשרה?"