ייצוגית ע"ס 90 מיליון שקל סולקה בהמלצת בית המשפט

תביעה ייצוגית שהוגשה נגד חברת "פנגו" בטענה לפגיעה בפרטיות כלל בעלי הרכבים בישראל (למעט מנויי החברה), כתוצאה מכך שהחברה מאפשרת למנויים ל"שירות החניון המהיר" לצרף לחשבונם רכב נוסף אשר אינו בבעלותם, וזאת לכאורה ללא ידיעתו וללא קבלת הסכמתו של בעל הרכב הנוסף. הפיצוי שהתבקש לחברי הקבוצה עמד על כ-90 מיליון שקל ובמסגרת הדיון בתיק, קיבל בית המשפט את עמדתנו במלואה והמליץ למבקש להסתלק מן ההליך וכן אכן קרה.


  • ת"צ 36939-04-16 ליאור הררי נ' מילגם חניה סלולארית בע"מ