עתירה נגד מועצה מקומית שנמחקה

משרדנו ייצג את המועצה המקומית גדרה בעתירה שהוגשה נגדה על ידי תנועות רפורמיות אשר ביקשו הקצאות קרקע לבית כנסת וטענו כי הן מופלות לרעה. לטענתן, המועצה לא מקצה קרקע תוך שהיא מסרבת לנהוג בשוויון כלפי הקהילה הרפורמית, לעומת בתי הכנסת של הקהילה האורתודוקסית.

בתשובה לעתירה, משרדנו ראשית שלל את טענות האפליה האסורה וטען כי לא מוצו כלל ההליכים מול המועצה וכי טרם הסתיים הטיפול בבקשת הארגונים להקצאת קרקע. עוד טענו בתגובה, כי לפי ההלכה בית המשפט לא ינסה לשים את שיקול דעתו במקום דעתה של הרשות המוסמכת, אלא יבחן האם שיקול הדעת של הרשויות עומד באמות המידה שנקבעו, ומכיוון שהתהליכים טרם מוצו – אין מקום להתערבות בימ"ש.

לאור תגובתנו החליטו העותרות למשוך את עתירתן ומשרדנו ויתר על תביעת הוצאות משפט מהן.


  • עת"מ 44206-07-19 קהילת יובל ואח' נ' מועצה מקומית גדרה ואח'