תביעה ייצוגית שסולקה וחוייבה בהוצאות

משרדנו ייצג בהצלחה את חברת "פנגו" בתביעה ייצוגית אשר הוגשה נגדה על רקע טענה לגביית אגרת חניה שלא כדין. לאחר הגשת כתב התשובה לבקשת האישור ולאחר מקרא כתב התשובה, הגיש המבקש בקשה להסתלקות מן ההליך אשר התקבלה על ידי בית המשפט תוך חיוב המבקש בהוצאות משפט.


  • ת"צ 62373-09-16 גוכברג אלכסנדר ישראל נ' מילגם חניה סלולארית בע"מ