תובענות ייצוגיות

למשרדנו שיעורי הצלחה חסרי תקדים בניהול תובענות ייצוגיות. לאורך השנים רכשנו ניסיון רב, מוצלח ומשמעותי בניהול תיקים אלו, אשר מהווים איום מהותי וכלכלי כנגד התאגיד.

אנו מנהלים תיקים אלו בנחישות בלתי מתפשרת תוך לימוד יסודי ומעמיק של הסוגיות הסבוכות ותוך שימוש במגוון מיומנויות אשר רכשנו להתמודדות מול תובעים בהליכים הללו, הן מן הבחינה הפרוצדורלית והן מן הבחינה החוקית-מהותית. התנהלות זו מקנה לנו יתרון דיוני ניכר בניהול ההליך המשפטי, מהלכה למעשה.

אנו מייצגים את לקוחותינו באופן נחרץ ואסרטיבי אשר גורם לא פעם לצדדים שכנגד לשקול כדאיות של ניהול ההליך למול לקוחותינו.