בימ"ש: תביעה ייצוגית אינה הדרך הנכונה לדון בטענה שהחוק שגוי

במשרדנו התקבלה היום פסיקה משמעותית של בימ"ש המחוזי בחיפה, שנענה לבקשתנו לדחות על הסף שתי תובענות ייצוגיות שהוגשו נגד עיריית טירת הכרמל.

במסגרת הבקשה לאישור התובענות, נטען כי העירייה ערכה תחשיבים מוטעים, אשר על בסיסם נקבעו התעריפים בחוקי העזר ולכאורה נגבו היטלים גבוהים מידי מהתושבים.

כבוד השופט איברהים בולוס קבע כי למרות שהכלל אומר שאין לדון בבקשה כזו, במקרים יוצאי דופן כדמות זה, יש בסיס לעריכת דיון אשר בסופו בימ"ש מוסמך לסלק על הסף את בקשת האישור, עוד בטרם הוא דן בבקשה לגופה. בכך הוא קיבל את טענותינו כי כל עוד לא נטען כי היה פגם בהליך חקיקת החוק – אין מקום לבחון את שיטת החישוב במסגרת תובענה ייצוגית.


  • ת"צ 16894-11-19 ו-ת"צ16662-11-19  בר אסף נ' עיריית טירת הכרמל
  • להורדת פסק הדין: ת"צ 16894-11-19