רשויות וגופים ציבוריים

אחת החוזקות המשמעותיות של משרדנו היא היכולת להעניק מעטפת שירותים משפטיים כוללת לרשויות מקומיות וגופים ציבוריים. משרדנו משמש כיועץ משפטי לרשויות מקומיות ולוקח חלק מהותי בהנהלת הרשות. זאת, על מנת שנוכל להציג בפני מקבלי ההחלטות תמונה כוללת, בזמן אמת, של התנהלות תקינה ובכך לצמצם את האפשרות לסיבוכים עתידיים – כאקט של רפואה מונעת.

אנו מייצגים, מלווים ומייעצים למגוון רחב של גופים ציבוריים, רשויות, תאגידים מוניציפליים, חברות כלכליות, מתנ"סים ועוד. השירות שלנו הוא מקיף ונוגע בכלל תחומי החיים ותחומי העיסוק של הרשויות, ובתוך כך:

 • יעוץ משפטי שוטף – משרדנו מאמין כי ייעוץ משפטי שוטף מהווה חלק אינטגרלי משדרת הניהול של הרשות ובמסגרת זו אנו לוקחים חלק מהותי בהליכי הניהול של הרשות ובכלל זה, קביעת מדיניות, גיבוש נהלים, התווית דרכי פעולה והתמודדות עם אתגרי הרשות. אנו מצויים בצמתים משפטיים מרכזיים, מספקים חוות דעת שוטפות להנהלת הרשות, ראש הרשות, הצוות המקצועי והוועדות השונות. אנו מספקים מעטפת משפטית רחבה בכלל תחומי העיסוק של הרשות.

 • ליטיגציה – ייצוג בבתי המשפט הוא אחד מתחומי ההתמחות העיקריים של משרדנו. אנו רואים בערכאות המשפטיות השונות זירות שאין להתפשר בהן, וידועים במאבק שאנו מנהלים בכל דיון, קטן כגדול, להשגת התוצאה המבוקשת, תוך מבט צופה פני עתיד על האסטרטגיה הכללית של הרשות. אנו מייצגים את לקוחותינו בהליכים משפטיים מגוונים ובערכאות השיפוטיות השונות ובהן: בג"צ, ביהמ"ש לעניינים מינהליים, בתי משפט אזרחיים, ועדות ערר, בתי דין לעבודה וטריבונלים שיפוטיים אחרים.

 • תכנון ובנייה – ייצוג הרשות במגוון תחומים הנוגעים לתכנון ובניה במרחב הרשות, לרבות ניהולה וייצוגה בהליכי הפקעות (ובכלל זה בחינת זכאות לפיצויי הפקעה לבעלי מקרקעין מופקעים), היטלי השבחה, עריכת תב"עות, סוגיות הקשורות לאיכות הסביבה, ייצוג בוועדות ערר וערכאות משפטיות שונות, ייצוג למול רשויות המדינה המגוונות, ובהן: רשות מקרקעי ישראל, לשכת רישום מקרקעין וועדות לתכנון ובניה.

 • התחדשות עירונית – למשרדנו ניסיון עשיר בניהול תהליכי התחדשות עירונית ובייצוג הרשות במו"מ ובכלל זה, ניהול הליכי הכרזה על מתחמים להתחדשות עירונית, התקשרויות בעסקאות עם חברות ניהול, פיקוח וביצוע, ניהול הליכי הפרויקט למול רשות מקרקעי ישראל, מגרשי השלמה, תכניות לדיור בר השגה, פרויקטי B.O.T ועוד. אנו מעניקים ליווי מלא ומקיף להתקשרויות הרשות מול כלל הגורמים הרלוונטיים במסגרות אלו ונוספות, תוך שימת דגש מרכזי על עמידה בלוחות זמנים ועל סטנדרטים אדריכליים והנדסיים ראויים. הכל לטובת קידום ההתפתחות העירונית תוך שמירה על האינטרס הציבורי וסדר החיים התקין של התושבים.

 • ניהול מכרזים – אנו בעלי ניסיון עשיר ומשמעותי בתחום דיני המכרזים ברשויות ובגופים ציבוריים. לאורך השנים צברנו ניסיון רב בהגנה על רשויות ועל האינטרס הציבורי, בעתירות מינהליות ובהליכים משפטיים הננקטים באופן תדיר נגד החלטות הרשות המקומית במסגרת מכרזים. ניהול מכרזים הינו רובד פעילות מרכזי וחיוני לרשויות המקומיות ואנו מלווים את הרשות החל משלב אפיון המכרז וניסוחו, דרך קבלת הצעות המתמודדים, ועד לפתיחת תיבת המכרז והכרזה על הזוכה ו/או דחיית הצעות.
   
 • ניסוח חוקי עזר – למשרדנו התמחות בכתיבה וניסוח מחדש של חוקי עזר לרשויות מקומיות, תוך שאנו משתפים פעולה עם משרדים כלכליים מהמובילים בתחומם. בתהליך כתיבת החוקים, תשומת לבנו נתונה למטרות הרשות ולהיבטים השונים הנגזרים מאופייה הייחודי, במטרה לנסח באופן מיטבי נייר הנאמן לצרכי הרשות ותושביה, בראי הזמן, הפסיקה וחוקי המדינה.

 • תאגידים וחברות עירוניות – אנו מתמחים בהקמה, בניהול ובייצוג חברות עירוניות, תאגידי מים וביוב, ובכלל זה – הקמת דירקטוריון, ניהול התקשרויות ועסקאות, תפעול, ייעוץ משפטי שוטף ועוד.
 • דיני עבודה – במשרדנו מחלקה בעלת התמחות ייחודית במשפט העבודה הקיבוצי, ובהיבטים משפטיים נוספים הקשורים לרשויות מקומיות ולגופים ציבוריים, לוועדים ולארגוני עובדים. אנו מייצגים רשויות וגופים ציבוריים בהליכים משפטיים הננקטים כנגדם בערכאות השיפוטיות השונות ובסכסוכי עבודה עם עובדי הרשות.

 • רישוי עסקים – אנו מתמחים בייצוג הרשות בהיבטים השונים הנוגעים לרישוי עסקים לרבות ניהול הליכים משפטיים כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון עסק, ניהול מו"מ בין כתלי בית המשפט ומחוצה להן. כחלק מעבודתנו הצמודה להנהלת הרשות, אנו שותפים להתוויית מדיניות רישוי העסקים בתחומה.

 • מערכת החינוך – אנו מלווים את הרשות בהיבטים השונים של פעילותה השוטפת של מערכת החינוך המקומית, לרבות ניהול הקצאות תקציבים ומשאבים למסגרות החינוך השונות, קביעת אזורי רישום לתלמידים, ניהול חברת המתנ"ס של הרשות, ייצוג הרשות למול רשויות שכנות בעלות מוסדות חינוך משותפים ופעילויות חינוכיות נוספות הנדרשות להתערבות ופיקוח משפטיים.